Profile Picture
  • United States
  • English

About

Kết quả giải Đặc Biệt, giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Bốn, giải Năm, giải Sáu, giải Bảy, giải Tám xổ số Bạc Liêu mở thưởng ngày 27/2/2018 như sau: giải Đặc Biệt xổ số Bạc Liêu là 872251, giải Nhất xổ số Bạc Liêu là 64178, giải Nhì xổ số Bạc Liêu là 07662, giải Ba xổ số Bạc Liêu là 01000 và 14012, giải Bốn xổ số Bạc Liêu là 46246, 81282, 85552, 19412, 81113, 04568 và 35149, giải Năm là 6689, giải Sáu là 7738, 3531 và 2873, giải Bảy là 771, giải Tám là 73