Profile Picture
  • United States
  • English

About

AXA ubezpieczenie turystyczne jeżeli będzie wolne miejsce w samolocie wygodnie się tam przenieść i na czas lotu mieć możliwość na czasowe umieszczenie dziecka w foteliku.Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, w szczególności zaś dostarczyć Towarzystwu wszelkie konieczne do dochodzenia roszczeń informacje i dokumenty.W przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek dzienne świadczenie pieniężne oblicza się na podstawie dochodów z tej działalności.Nie bawiliśmy się w kupowanie biletów na własną rękę, bo w sumie różnica w cenie jest nie duża, a w ramach członkostwa ma się dostęp właśnie do tanich biletów.Teraz sa tego pewnie bo byli tutaj i widzieli na wlasne oczy ze zyje mi sie dobrze.Opcjonalnie proponujemy wykupienie dodatkowe ubezpieczenie kl do 30 000 EUR