Profile Picture
  • United States
  • English

About

5. آنها همچنین در دسترس کسانی هستند که قبلاً در برخی موارد از لنز چشم رنگی استفاده نمی کنند.

آیا می دانستید که برای استفاده از لنزهای رنگی لزوماً نیازی به استفاده از لنزهای لنز چشم رنگی اصلاحی ندارید؟ حتی اگر بینایی شما خوب باشد، لنز رنگی   ممکن است راهی برای استفاده از لنزهای لنز چشم رنگی رنگی وجود داشته باشد.

فقط مطمئن شوید که با چشم پزشک خود در مورد گزینه هایی که ممکن است داشته باشید صحبت کنید و ببینید آنها چه چیزی را توصیه می کنند. آنها به سؤالات شما پاسخ می دهند و به شما کمک می کنند تا اطمینان حاصل شود که مخاطبینی که خریداری می کنید به درستی جا می گیرند و از یک سازنده معتبر مانند آنهایی که در هستند. به یاد داشته باشید، استفاده از لنزهای لنز چشم رنگی بدون نسخه، مانند لنزهای لباس، از فروشندگان نامعتبر هرگز ایده خوبی نیست، زیرا ممکن است منجر به آسیب چشم شود .
6. آنها درست مانند لنز چشم رنگی معمولی کار می کنند

برخی از کنتاکت های رنگی وجود دارند که کمی ضخیم تر از کنتاکت های معمولی هستند. کمی احساس متفاوتی داشته این می تواند باعث شود که وقتی برای اولین بار آنها را قرار می دهید باشند .